Welkom bij Over je PostPartum Depressie

  • Denk je dat je een postpartum depressie (postnatale depressie) hebt of is deze aandoening bij je vastgesteld?
  • Is jouw zwangerschap of bevalling ingrijpend verlopen of in ieder geval anders dan je had gewild?
  • Raakt de geboorte van jouw kindje aan schaduwverdriet – een ingrijpend en misschien ongezien of niet (h)erkend verlies?
  • Wil je je weer jezelf voelen met vertrouwen in je kunnen en goed genoeg zoals je bent?
  • Zoek je een deskundige, gekwalificeerde en geregistreerde professional aangesloten bij een beroepsvereniging met jarenlange ervaring in het werken met ouders en kinderen?
  • Zoek je hulp (eventueel online) die wordt vergoed?
PostPartum Depressie of Postnatale Depressie, Amsterdam

Je bent van harte welkom bij ‘Over je PostPartum Depressie’. Hier kun je terecht met al jouw sombere, depressieve, angstige, verdrietige, tekortschietende, twijfelende of wanhopige gevoelens na de geboorte van je kind. Ook kan ik je helpen de ingrijpende ervaring van je bevalling aandacht en ruimte te geven. (Snelle) deskundige hulp, is effectief in de aanpak van jouw problemen.

Mijn naam is Evelien van Altena – van Kampen. Als geregistreerd psychosociaal therapeut, perinataal counselor én ervaringsdeskundige postpartum depressie, begeleid ik je bij jouw herstel. Op een betrokken, deskundige en niet problematiserende manier help ik je jouw gezonde en eigen weg te vinden in goed genoeg ouderschap.

Postpartum depressie. Geregistreerd therapeut, conselor en ervaringsdeskundige Evelien van Altena- van Kampen, Amsterdam.

Wees welkom met alles wie je bent en goed genoeg zoals je bent.

De stap naar hulp

Je bent pas moeder – of vader. Gefeliciteerd. Een nieuwe fase in je (jullie) leven waar je naar verlangde of die sneller kwam dan gedacht. Vól verwachting keek je uit naar de komst van je kind. Ouder(s)worden: roze wolken, geluk, gezondheid, liefde en voorspoed. Het leven lacht je toe.

Maar dan jouw realiteit: een grijze mist of inktzwarte wolken. En dat terwijl je een gezonde baby hebt gekregen. Jouw leven voelt als een diep, uitzichtloos dal en geregeld overvalt het gevoel je, dat ‘dit’ nooit meer goed komt. Weet jij, dat vaak geen enkele levensfase meer ingrijpend is in het leven van een vrouw, dan deze transitie naar het moederschap?

Aan het krijgen van een (gezond) kind, dichten we veel vreugde en voorspoed toe. En terecht: een kind mogen krijgen is een wonder. Desondanks is het óók een opgave: een verantwoordelijkheid die je kan overspoelen met verwachtingen van onszelf en vanuit de maatschappij die torenhoog zijn en zich vooral richten op geslaagd en gelukkig. Blije accounts op social media stralen je tegemoet en de tendens lijkt dat het leven – en dus ook het ouderschap – maakbaar is.

Hulp zoeken kan spannend voelen of geeft je misschien het gevoel dat je ‘faalt’ als moeder? Dat begrijp ik ook vanuit mijn eigen ervaring met een postpartum depressie. Tegelijkertijd biedt hulp je handvatten in jouw herstel – want het kómt goed. In mijn praktijk is niks raar en alles bespreekbaar. Hoe erg je je ook voelt, hoe vreselijk je je wellicht schaamt en welke gedachten je ook hebt (over jezelf, over je baby).

Hulp bij Postpartum of Postnatale depressie, Evelien van Altena-van Kampen, Amsterdam.

Weet je niet zeker of ik jou kan helpen?

Neem dan gerust contact met me op.

Over je PostPartum Depressie

Over je PostPartum Depressie biedt:

De begeleiding van Over je PostPartum Depressie richt zich op jouw klachten, jouw verhaal, jouw ingrijpend verlopen zwangerschap of bevalling, jouw schaduwverdriet en jouw postpartum depressie, ook wel postnatale depressie genoemd. In mijn begeleiding ga ik altijd uit van Goed Genoeg ouderschap. Ook bied ik nazorg na een doorgemaakte postpartum depressie – om alsnog op verhaal te komen na dat wat jou is gebeurd – gericht op het ontwarren van vastgelopen en vaak eenzijdig gekleurde verhaallijnen. De nazorg zorgt voor een meer gelaagd verhaal: een verhaal met meerdere perspectieven en mildheid dat recht doet aan jouw herstel en (veer)kracht. Dit komt ook de band met je kind ten goede.

De hulp van Over je PostPartum biedt houvast, hoop, grip en richting en leert je het vertrouwen in jezelf als Goed Genoeg Ouder, te hervinden. Met alles wie jij bent, goed genoeg zoals je bent en zicht op dat wat voor jou belangrijk is in het ouderschap.

Aandacht voor schaduwverdriet

(Oud) verdriet dat vaak weinig zichtbaar is, niet ‘mag’ worden geuit, geen bestaansrecht heeft (hoezo ben je dáár – nog – verdrietig over?) en hiermee geen (h)erkenning krijgt in onze maatschappij , wordt ook schaduwverdriet genoemd. Schaduwverdriet gaat vaker hand in hand met schaamte , schuld en taboe. Denk bij schaduwverdriet aan een eerdere abortus of miskraam die om aandacht vraagt nu er wel een levend kind is geboren, eigen oud zeer zoals bijvoorbeeld een onveilige hechtingsgeschiedenis of genderdisappointment – teleurstelling over het geslacht van je kind. In mijn praktijk krijgt dat wat jÍj ervaart en raakt aan jouw ouderschap, alle aandacht. Hoe onzichtbaar jouw gevoelens ook lijken, hoe verborgen het verlies ook is of welk taboe er ook op rust. Ouders ervaren het vaak als een grote opluchting dat het onbespreekbare, bespreekbaar blijkt. En dat zij niet de enige blijken te zijn die worstelen met ‘verboden’ of verborgen gevoelens.

Goed Genoeg Ouderschap

Ik ga in mijn praktijk altijd uit van Goed Genoeg Ouderschap. Dit betekent dat je geen perfecte moeder of vader hoeft te zijn of worden, dat ‘fouten’ maken erbij hoort, dat ploeteren inherent is aan het ouderschap en dat dat beetje enge woord ‘hechting’ (en de eerste 1.000 dagen…) ook iets is van kansen, hoop en herstel. Jij bent niet ‘stuk’ en hoeft ook niet te worden gerepareerd: alle antwoorden zitten (echt!) al in je. Ik heb alle vertrouwen in jou en jouw kunnen als ouder – en weet zeker dat jij je beter gaat voelen dan dat je nu voor mogelijk houdt.

Door mijn jarenlange professionele werkervaring met kinderen, ouders en pleegouders – en gevormd door mijn eigen levenservaring – is er weinig dat ik vreemd vind of mij verbaast.