Hulp en begeleiding
bij Postpartum Depressie en Schaduwverdriet

Het kan spannend zijn om hulp en begeleiding te zoeken, zeker als je denkt dat hoe jij je voelt ‘raar’ is en heel anders dan hoe andere moeders zich voelen. Veel ouders moeten (onverwacht) wennen aan het ouderschap of kunnen schaduwverdriet ervaren.

Met ‘schaduwverdriet’ wordt het verdriet genoemd dat iemand als een schaduw met zich meedraagt, als een niet erkend of niet direct gezien verdriet door anderen. Schaduwverdriet kan ook ontstaan na de ingrijpende levensgebeurtenis waarbij je een kind krijgt en moeder of vader wordt.

Postpartum depressie is een van de meest voorkomende aandoeningen rond de bevalling en geboorte en komt bij tien tot vijftien procent van de moeders voor. Je hoeft je dus niet raar of schuldig te voelen voor de gedachten en gevoelens die je hebt tegenover je kindje, jezelf of het ouderschap. En misschien ligt deze depressie al langer achter je maar worstel je nog met een negatief en misschien ‘onaf’ verhaal?

Goed Genoeg ouderschap

Het is dapper om de stap naar hulp te zetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat je met professionele hulp sneller én effectiever herstelt van een postpartum depressie. Ik ga daarbij altijd uit van Goed Genoeg ouderschap. Dit betekent dat ‘fouten’ maken erbij hoort en ik alle vertrouwen heb in jou en jouw kunnen als ouder. Vaak zijn een aantal gesprekken al in de basis helpend en wijzen ze je de weg naar jouw verdere herstel.

Intake en Kennismaking

Mijn begeleiding start met een intakegesprek. Hierin bespreken we jouw vragen: Waar loop je tegenaan, wat maakt dat je (nu) hulp zoekt en wat zijn jouw wensen?

Ook leggen we hierbij de basis voor het begeleidingsplan: een plan dat ik opstel zodat we goed kunnen evalueren hoe de begeleiding verloopt en welke stappen we gaan zetten voor jouw herstel.

In ons contact vind ik het belangrijk dat jij je op je gemak voelt en dat je voelt dat er een ‘klik’ is. Als ik inschat dat je ergens anders beter geholpen kan worden, zal ik je verder doorverwijzen of adviseren. Uiteraard kun je na de intake zelf beslissen of je al dan niet verder wil met mijn begeleiding.

Hulp bij postpartum depressie - foto bloesem

Basishouding

Wanneer je hulp zoekt kan dit voelen als een grote of spannende stap. Dat begrijp ik professioneel maar ook als ervaringsdeskundige moeder die zelf een postpartum depressie doormaakte.

Ik oordeel niet en ga ervan uit dat elk mens vast kan lopen in zijn leven en dat dit nooit gaat over zwakte. Soms willen we wel verder maar weten gewoon niet hoe. En dat is niks om je voor te schamen. Hulp durven vragen, zie ik als krachtig.

De professionele hulp van Over je PostPartum Depressie richt zich op dat wat jij nodig hebt om beter en sneller te herstellen en jezelf te (her)vinden in Goed Genoeg ouderschap.

Wees welkom met alles wie je bent en goed genoeg zoals je bent.

Werkwijze

Wanneer je hulp zoekt in mijn praktijk, heb je geen verwijzing nodig van je huisarts -maar dat mag natuurlijk wel. Ook stel ik geen officiële diagnose en hiermee krijg je dus ook geen ‘label’. Veel ouders ervaren dit als prettig en voelen zich hiermee ook minder schuldig of bezwaard in hun zijn.

Uiteraard werk ik vanuit jouw vraag en jouw klachten: laagdrempelig, toegankelijk en zo min mogelijk problematiserend. Dit kan betekenen dat je vooral behoefte hebt aan praktische adviezen of aan een luisterend oor dat niet niet oordeelt over jouw meest verborgen en bange gedachten.

In mijn werkwijze zijn inzichten en oefeningen vanuit de narratieve psychologie, positieve psychologie, trauma-therapie en cognitieve gedragstherapie ACT (Acceptance en Commitment Therapy) verweven. Het mooie van ACT is dat het niet uitgaat van een ziekte of een stoornis maar zich richt op het aanpassen aan veranderende omstandigheden en veerkracht. Naast methodes en (lichaamsgerichte)technieken, beschik ik verder over up-to-date kennis op het gebied van (levend) verlies, schaduwverdriet, hechting, zingeving en trauma zodat ik je kan informeren en uitleggen hoe bepaalde dingen in jouw situatie werken.

Een vaak onderbelicht aspect van veel begeleiding, vind ik aandacht voor leefstijl (praktisch) en zingeving (existentieel). Ik zie het verbeteren van je leefstijl op het gebied van slaap, beweging, voeding en gebruik van sociale media, als een meerwaarde waarbij jij zelf de regie terug in handen krijgt.

Zingeving zie ik als een breder onderwerp: waarom krijg jij bijvoorbeeld deze depressie en valt er hierin ook iets te ‘ontdekken’ (over jezelf, het leven)? Aan beide onderwerpen, besteed ik vanuit een psychologisch perspectief, dan ook aandacht.

Hoewel een postpartum depressie jou als individu treft, staat deze depressie niet op zichzelf: Het raakt aan jouw verwachtingen over het ouderschap, het raakt de gevoelens van je partner en het raakt je omgeving (familie, werkgever). In mijn praktijk werk ik vaak individueel maar met oog voor jou als onderdeel van een geheel en een systeem. Wanneer je iemand uit je omgeving bij het begeleidingstraject wil betrekken, is dit mogelijk.

Ik werk vanuit jouw vraag en jouw klachten: laagdrempelig, toegankelijk en zo min mogelijk problematiserend.

Bel of mail mij voor een vrijblijvend geprek.

Kwaliteit en Vergoeding

Ik vind het van groot belang dat mijn begeleiding voldoet aan de strikte kwaliteitscriteria. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ook ben ik aangesloten bij het RBCZ en sta hier geregistreerd als erkend registertherapeut waardoor vergoeding voor begeleiding in veel gevallen (gedeeltelijk) mogelijk is. Hiernaast houd ik mijn kennis up to date door collegiaal overleg (intervisie), lees ik vakliteratuur en volg geregeld aanvullende scholing.