Klachtenregeling

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt, en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van de Wkkgz is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen, daarvan leren en zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Hierdoor kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er beter op toezien dat er geen misstanden in de sector voorkomen.
Uiteraard is het belangrijk om bij klachten altijd eerst met de zorgverlener zelf te gaan praten en te proberen het gezamenlijk op te lossen. Als je er samen niet uitkomt, is het belangrijk dat je als cliënt weet waar je dan terecht kunt met je klacht. Mensen willen zich gehoord voelen en willen voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt.
De Wkkgz eist dat zorgverleners kenbaar maken hoe zij hun klachtenafhandeling geregeld hebben. ‘Over je PostPartum Depressie’ heeft haar klachtenafhandeling ondergebracht bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Meer informatie is hier te vinden.